ARBO

Waar mensen werken gebeuren ongelukken. Een ongeval kan echter heel vervelende gevolgen hebben voor uw organisatie. Niet in de laatste plaats voor de betrokkene zelf. Een ongeval kan men helaas niet volledig uitsluiten. Er is altijd een kans dat een ongeval plaatsvindt met vervelende gevolgen.

De werkgever en werknemer zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor veiligheid. Voor u als werkgever ligt er echter een ‘grote’ taak op u te wachten. Er wordt van u verwacht dat u veiligheid binnen uw bedrijf organiseert en dat u aan de Arbowet en regelgeving voldoet.

Advies

Sinds 1994 is het voor iedere organisatie verplicht om te doen aan risicoinventarisatie & -evaluatie en een plan van aanpak te hebben opgesteld: de zogenaamde ri&e en het pva. Een goede manier om een concreet arbobeleid te voeren en daarmee volledig te voldoen aan de wet.

Opleiding

Een verplicht onderdeel van arbobeleid is opleiding en instructie van de werknemers. De aard van de trainingen zijn afhankelijk van de aard van uw risico’s.

Voorbeelden van opleidingen zijn:

  • VCA
  • Werken in besloten ruimten
  • Werkvergunningen en taakrisico-analyses
  • Instructies in het gebruik van Persoonlijke beschermingsmiddelen.